obsługa klienta
Infolinia: 56 653 90 83 PN - PT: 8:00 - 16:00 sklep@elazienki.pl
obsługa klienta
Infolinia: 56 653 90 83 PN - PT: 8:00 - 16:00 sklep@elazienki.pl

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Elazienki.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem Elazienki.pl .

2. Właścicielem sklepu internetowego Elazienki.pl jest firma SERVITOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przy ul. Polnej 123, 87-100 Toruń, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001003221, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 8792676986 oraz REGON: 360560160 (dalej jako: „Sprzedawca” lub „Właściciel”).

3. Właściciel prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu Elazienki.pl (dalej jako: „Sklep” lub „Serwis”).

4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@elazienki.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 56 653 90 83 lub pisemnie na adres: ul. Polna 123, 87-100 Toruń. lub za pomocą innych środków komunikacji np. messengera.

§ 2 Użytkownik serwisu

1. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowała jego postanowienia.

2. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z Serwisu, w szczególności – ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień.

3. Rejestracja konta użytkownika w Serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania Serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

§ 3 Wymagania techniczne

1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Elazienki.pl Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

 • aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome
 • monitor o rozdzielczości minimum 1024×768,
 • włączona obsługa Cookies i Java Script,
 • zainstalowany program Adobe Acrobat Reader,
 • aktywne konto poczty elektronicznej.

2. Serwis zapisuje na komputerze Kupującego pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w serwisie. Kupujący sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).

§ 4 Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego Elazienki.pl w chwili składania zamówienia.

2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Kupującym dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu Elazienki.pl W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Elazienki.pl są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Produkty oferowane w sklepie Elazienki.pl są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

5. Zawartość Sklepu Elazienki.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 5 Składanie zamówień

1. Klient może złożyć zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Elazienki.pl poprzez dodawanie towarów do „koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „Kupuję i płacę”

2. Po dodaniu towarów do „koszyka”, następuje automatyczna kalkulacja kosztów dostawy towaru oraz przewidywanego czasu realizacji zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail będący potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia.

4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy.

6. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym Elazienki.pl realizowane są na terytorium całego kraju.

7. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

 • odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy
 • przesyłka kurierska firmą spedycyjną.

8. Koszt dostawy kurierskiej określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia

9. Wysyłka towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu do 5 dni roboczych od daty zamówienia lub w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Wysyłka towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach.

10. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.

11. Sklep zastrzega, że zmiana danych podanych w treści zamówienia (w tym zwłaszcza: danych odbiorcy faktury VAT, adresu dostawy, ilości zamawianych przedmiotów itp.) może po jego opłaceniu być już niemożliwa. Prosimy o przemyślane zakupy. W każdym takim wypadku prosimy o kontakt bezpośredni ze Sklepem.

§ 6 Sposób i termin zapłaty

1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy
  Nr konta.: 48 1090 1506 0000 0001 3129 3761
  Właściciel: Elazienki.pl
  Nazwa banku: Santander
 • Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera
 • Płatność poprzez szybkie płatności Przelewy24
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Płatność gotówką przy odbiorze towaru w punkcie w Toruniu przy ul. Polnej 123

2. W przypadku płatności przelewem, Kupujący uiszcza całą cenę lub jej część przed dostawą towaru w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, na podstawie zaakceptowanych przez siebie warunków realizacji zamówienia, w których będzie wyszczególniony zamówiony towar, jego wartość, termin realizacji oraz podane będą wszystkie dane firmy Sprzedającego, niezbędne do realizacji przelewu. W tytule przelewu Kupujący podaje numer zamówienia. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym.

3. Przy zamówieniu powyżej 1000,00 zł pobierana jest zaliczka w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 48 1090 1506 0000 0001 3129 3761
Właściciel: Elazienki.pl
Nazwa banku: Santander

4. Przy zamówieniu towarów rzadkich, na specjalne zamówienie, których kwota nie przekracza 1000,00 zł, może zostać pobrana zaliczka wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:
Nr konta.: 48 1090 1506 0000 0001 3129 3761
Właściciel: Elazienki.pl
Nazwa banku: Santander

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawarta jest w załączniku numer 1 do Regulaminu.

§ 8 Reklamacje, zwroty

1. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres ul. Polna 123, 87-100 Toruń lub e-mailem na adres: reklamacje@Elazienki.pl, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.

5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 9 Dane osobowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERVITOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu ul. Polna 123 tel. 566238101 księgowość@servitor.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 • realizacji zamówienia, świadczenia usług związanych ze złożoną reklamacją – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.dalej RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z zawartą umową, w celach archiwalnych (dowodowych – zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), w celach analitycznych, tj. lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów i procesów obsługi oraz statystycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora np.

 • firmy kurierskie, realizujące dostawę, podmioty świadczące usługi kredytowe i płatnicze (np. Banki), firmy ubezpieczeniowe firmy audytowe i konsultingowe,
 • podmioty świadczące usługi IT i cloud, podmioty wspomagające użytkowników sklepu internetowego,

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.

2. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Konto takiego Użytkownika zostanie usunięte.

3. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik będący konsumentem lub mogący skorzystać z praw przysługujących konsumentom ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

 • wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 11 Opinie

1. Każdy Użytkownik serwisu, który dokonał zakupu produktu w sklepie www.elazienki.pl może dodać opinię na temat zakupionych przez siebie produktów będących w ofercie tego sklepu.

2. Opinią Użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w serwisie www.elazienki.pl (dalej: Serwis), ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: Opinia).

3. W celu opublikowania Opinii Użytkownik powinien podać następujące dane, tj.: 

 • ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
 • oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),
 • adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
 • treść Opinii 

a następnie zaznaczyć oświadczenie, że dokonał zakupu opiniowanego produktu w sklepie www.elazienki.pl, zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

4. Opinia nadesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po jej weryfikacji pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. O odrzuceniu Opinii Użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia Opinii spełniającej warunki niniejszego Regulaminu. 

5. Użytkownik publikując Opinię oświadcza, że nie narusza ona obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Opinie umieszczone przez niego w Serwisie. 

6. Odmowa publikacji Opinii nastąpi w szczególności w przypadku gdy: 

 • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, 
 • narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, 
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt, 
 • jest kopią treści Opinii w całości lub części od innych Użytkowników Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł; 
 • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż www.elazienki.pl
 • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym, 
 • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu, 
 • zawiera treści o charakterze spamu, 
 • jest wyłącznie opisem opiniowanego produktu, 
 • dodawana jest wielokrotnie przez tego samego Użytkownika i/lub o tożsamej treści,
 • jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.,

§ 12 Weryfikacja opinii

1. Opinie dodawane przez Użytkowników są weryfikowane przez Sklep pod kątem tego czy dana Opinia rzeczywiście pochodzi od Użytkownika, który używał opiniowanego produktu lub go nabył w sklepie www.elazienki.pl

2. Servitor może weryfikować, czy adres e-mail podany podczas dodawania Opinii jest zgodny z adresem e-mail użytym do zakupu na www.elazienki.pl opiniowanego produktu (tj. czy adres e-mail został użyty w procesie składania zamówienia, które zostało zrealizowane). 

§ 13 Prawa autorskie do Opinii

1. Użytkownik udziela Servitor nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję wszelkich zamieszczonych przez niego w Serwisie Opinii. 

2. W ramach udzielonej licencji Servitor otrzymuje prawo do: 

 • rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację, 
 • utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

3. W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy Servitor. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Servitor, że Opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw. 

Załącznik nr 1
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Servitor Społka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Polna 123, 87-100 Toruń, sklep@Elazienki.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
dostępny TUTAJ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Servitor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 123
87-100 Toruń
sklep@Elazienki.pl

Ja/My…………………………… niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………….
– Imię i nazwisko………………………………………………………………………
– Adres …………………………………………………………………………………
– Podpis………………………………………………………………………………

Data………………………………………….

Koszyk
×

Brak produktów w koszyku.

Łącznie:
logo eŁazienki ×
obsługa klienta
Infolinia: PN - PT: 8:00 - 16:00 56 653 90 83 sklep@elazienki.pl
obsługa klienta
armatura, ceramika 500 076 585
obsługa klienta
płytki, panele 504 169 047